DỊCH VỤ

EVFTA, Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam, xóa bỏ gần 99% thuế hải quan giữa hai nước.

RCEP, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, tiếp tục xây dựng dựa trên các hiệp định thương mại tự do trong khối ASEAN bao gồm 15 quốc gia thành viên khu vực ASEAN, mà Việt Nam là thành viên, cũng như Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand

Việt Nam đã thông qua Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư sửa đổi, có hiệu lực vào tháng 01 năm 2021. Cả hai bộ luật đều kịp thời thông qua các hiệp định thương mại tự do mới.

Do đó, bối cảnh đầu tư vào Việt Nam khá thuận lợi và các dịch vụ của chúng tôi bao gồm hỗ trợ cho các lĩnh vực sau.

 

Đầu tư tại Việt Nam

Cơ sở sản xuất được thành lập tại Việt Nam

Dịch vụ thuê ngoài tại Việt Nam

Nguồn cung ứng từ Việt Nam